Sådan skifter du til BM PLEJE

Ønsker du BM PLEJE som leverandør af personlig pleje og praktik hjælp, skal du kontakte visitationen i Gribskov Kommune på tlf.

+ 45 72 49 60 00 og bede om at blive flyttet til os. Herefter vil vi straks kontakte dig og aftale det videre forløb.

Visitationen i din kommune sørger for, at de ydelser, som du er visiteret til, flyttes uændrede over til os. BM PLEJE står blandt andet for praktisk registrering og dialog med visitator, så vi kan starte hjælpen hos dig hurtigst muligt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail bmpleje@bmpleje.dk eller tlf. +45 26 20 70 08

Hjemmepleje og rengøring

Er du visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen, kan du vælge at få din hjælp fra BM PLEJE. Du får tilknyttet én fast kontaktperson, som har ansvaret for, at du får den pleje og hjælp, du har behov for.

BM PLEJE varetager alle de ydelser, du er visiteret til. Det kan fx være:​

- Hjælp til personlig pleje

- Hjælp til på- og afklædning

- Hjælp til daglige gåture

- Hjælp til måltider/tilberedning af mad

- Hjælp til at strukturere hverdagen

- Rengøring & tøjvask

- Hjælp til indkøb/bestilling af varer